Vernd afhjúpenda

2012-2013

Icelandic Whistleblower Protection Act -Draft-
Drög dr. Thomas Hoeren, prófessors við lagadeild Westfälischen Wilhelms háskóla í Münster, að frumvarpi til laga um vernd uppljóstrara.
Response of Whistleblower-Netzwerk e.V., Germany, to the request of The Parliament of Iceland, Thor Saari, MP, to comment on “The Icealandic Modern Media Initiative”
Umsögn þýsku samtakanna Whistleblower-Netzwerk e.V. um þingsályktunartillöguna.
Devine, Maassarani: The Corporate Whistleblower's Survival Guide, útg. Berrett-Koehler Publishers 2011, s. 256-274.
Kaflinn „International Best Practices for Whistleblower Policies“.
Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and Revision of Rules Existing in EU Institutions, útg. Evrópuþingið 2006
Skýrsla unnin fyrir nefnd Evrópuþingsins um útgjaldastýringu. Í skýrslunni er fjallað um uppljóstranir og mikilvægi þeirra, einkum fyrir áhættustjórnun, auk þess sem settar eru fram viðmiðunarreglur um viðbröðgð við uppljóstrunum og fjallað um gildandi reglur innan stofnana Evrópusambandsins.
Protection of Whistleblowers. Recommendation CM/Rec(2014)7 and explanatory memorandum.
Tilmæli Evrópuráðsins frá 30. apríl 2014 um vernd uppljóstrara, ásamt greinargerð.
Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993 (þagnarskylda), drög 9. nóvember 2013
Frumvarpsdrög dr. jur. Páls Hreinssonar, unnin fyrir forsætisráðuneytið í kjölfar ábendingar til ráðuneytisins frá stýrihópnum. Frumvarpinu er ætlað að einfalda og samræma reglur um þagnarskyldu starfsmanna hjá hinu opinbera.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til verndar trúnaðarsambandi fjölmiðla og heimildarmanna þeirra og til verndar starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga vegna upplýsingagjafar í þágu almannaheilla, þskj. 41 á 130. löggj.þ.
Þingmannafrumvarp um vernd heimildarmanna og uppljóstrara, lagt fram 7. október 2003.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til verndar trúnaðarsambandi fjölmiðla og heimildarmanna þeirra og til verndar starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga vegna upplýsingagjafar í þágu almannaheilla, þskj. 994 á 132. löggj.þ.
Þingmannafrumvarp um vernd heimildarmanna og uppljóstrara, lagt fram með breytingum 30. mars 2006.
Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum til verndar trúnaðarsambandi fjölmiðla og heimildarmanna þeirra og til verndar starfsmönnum ríkis og sveitarfélaga vegna upplýsingagjafar í þágu almannaheilla, þskj. 330 á 133. löggj.þ.
Þingmannafrumvarp um vernd heimildarmanna og uppljóstrara, lagt fram óbreytt 6. nóvember 2006.
Frumvarp til laga um miðlun upp­lýs­inga og vernd upp­ljóstr­ara, þskj. 572 á 141. löggj.þ.
Þingmannafrumvarp um vernd uppljóstrara, lagt fram 29. nóvember 2012.
Tjáningarfrelsi og vernd afhjúpenda (hlekkur ekki lengur virkur 11. júní 2016: Síðan í vefsafni Landsbókasafns, upptökur (hýstar á Vimeo) ekki aðgengilegar)
Myndupptökur af ávarpi mennta- og menningarmálaráðherra, erindum og pallborði á málþingi sem stýrihópurinn stóð fyrir um tjáningarfrelsi og vernd afhjúpenda var haldið í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafnsins 22. janúar 2013.
Opinion 1/2006 on the application of EU data protection rules to internal whistleblowing schemes in the fields of accounting, internal accounting controls, auditing matters, fight against bribery, banking and financial crime
Álit svonefnds „29. gr.“ persónuverndarvinnuhóps Evrópusambandsins um persónuverndarleg álitaefni við setningu reglna um innri uppljóstrun.

2015-2016

Study on Whistleblower Protection Frameworks, Compendium of Best Practices and Guiding Principles for Legislation
Á fundi leiðtoga G20 ríkja í Seúl á árinu 2010 var vernd uppljóstrara skilgreint sem forgangsatriði í baráttu gegn spillingu á heimsvísu. Af því tilefni var OECD beðið um að taka saman þessa skýrslu um þær aðgerðir sem hægt væri að grípa til í því skyni.
Strategic Approaches to Corruption Prevention in the OSCE Region
Skýrsla ÖSE um innleiðingu ráðstafana til að stemma stigu við spillingu, útg. 5. september 2012.
Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum, nr. 37/1993 (þagnarskylda), drög 25. febrúar 2014
Uppfærð frumvarpsdrög frá árinu 2014.
Heildarlöggjöf fyrir vernd uppljóstrara
Drög að efnisskipan heildarlöggjafar um vernd uppljóstrara, júlí 2015.
Uppljóstrun, flokkar álitaefna
Flokkun stýrihópsins á álitefnum varðandi vernd uppljóstrara.
Undanþágur í höfundalögum v. uppljóstrana, minnisblað 4. júní 2015
Minnisblað Aðalheiðar Ámundadóttur til stýrihópsins um kælingu tjáningarfrelsis uppljóstrara vegna beitingar höfundaréttarúrræða.
Vernd uppljóstrara, minnisblað 3. júní 2015
Minnisblað Aðalheiðar Ámundadóttur til stýrihópsins um heildstæðar tillögur um vernd uppljóstrara.
Bréf forsætisráðuneytisins til umboðsmanns Alþingis, dags. 18. apríl 2016
Bréfið er svar við bréfi umboðsmanns varðandi samþykkt siðareglna fyrir ráðherraframkvæmd laga og reglna um skyldu til að skrá formleg samskipti
Minnisblað – tilefni og markmið lagasetningar
Minnisblað Þrastar Freys Gylfasonar til stýrihópsins um mögulegt tilefni og markmið lagasetningar um innri uppljóstrun í stjórnsýslunni.
Minnisblað – tillögur um markmið lagasetningar
Minnisblað Þrastar Freys Gylfasonar til stýrihópsins með tillögum að markmiði lagasetningar um innri uppljóstrun í stjórnsýslunni.

Samskiptavernd og vernd milliliða

2012-2013

Hættan við gagnageymd
Minnisblað IMMI, alþjóðlegrar stofnunar um upplýsinga- og tjáningarfrelsi, um gagnageymd.
Comparative analysis of the national approaches to the liability of internet intermediaries (Preliminary Version)
Drög að grein Daniel Seng, dósents við lagadeild National University of Singapore, um ábyrgð milliliða í 14 ríkjum, einkum í Asíu, Afríku og Norður-Ameríku.
Crookes v. Newton: Speculations on Intermediary Liability….
Grein Tamir Israel 2. nóvember 2011, í tímaritinu Slaw-Canada's online legal magazine, um dóm hæstaréttar Kanada í málinu Crookes v. Newton, [2011] 3 SCR 269, 2011 SCC 47 (CanLII).
Intermediary Liability in the E-Commerce Directive: So Far So Good, But It's Not Enough. (aðgangsstýrð útgáfa)
Grein Rosa Julià-Barceló og Kamiel J Koelman, um milliliðavernd í Evrópurétti, í tímaritinu Computer Law and Security Review, Vol. 16, Issue 4, 2000, s, 231–239.
Ronald Mann: The Promise of Internet Intermediary Liability, February 2005
Ritgerð, birt sem University of Texas' Law and Economics Working Paper No. 045 April 2005. Í henni er fjallað um ábyrgðarmódel fyrir milliliði á Netinu, meðal annars m.t.t. dreifingar mismunandi tegunda af efni, með það að augnamiði að verða að gagni við smíð reglna um ábyrgð milliliða á slíkri dreifingu.
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, 16 May 2011
Skýrsla um helstu ógnir við tjáningarfrelsi á Netinu, svo sem blokkun eða síun efnis, refsingar fyrir lögmæta orðræðu, ábyrgð milliliða á dreifingu efnis, tálmanir við að fólk geti tengst Netinu, netárásir og ónóg persónuvernd.
National Cyber Security Strategies – Setting the course for national efforts to strengthen security in cyberspace (hlekkur hleður niður pdf)
Skýrsla ENISA frá maí 2012 um upplýsingaöryggisstefnu stjórnvalda í nokkrum Evrópuríkjum, auk nokkurra ríkja utan Evrópu.
Drög að skýrslu um mikilvægi gagnsæiskrafna, dags. 20.mars 2012.
Drögin eru ekki merkt höfundi, en hann mun vera Peter Krantz, nú CIO hjá landsbókasafni Svíþjóðar og ráðgjafi. Drögin færa fram rök fyrir að ríkisstjórnir taki upp gagnsæis-skýrslugjöf.
Tilskipun ESB 2002/58/EB um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta
Tilskipunin var sett 12. júlí 2002 og var tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES_nefndarinnar þann 20. júní 2003. Tilskipunin var innleidd í íslenskan rétt með lögum nr. 81/2003 um fjarskipti.
Giannopoulou, A.: „Copyright enforcement measures: the role of the ISPs and the respect of the principle of proportionality“, European Journal for Law and Technology, Vol. 3, No. 1, 2012
Í greininni er rætt um hvaða hlutverki netveitur eigi að gegna við að framfylgja stefnu um að notendur missi netaðgang eftir þrjú höfundaréttarbrot. Niðurstaða greinarhöfundar er að skynsamlegt væri að draga úr því að herja á notendur og láta af yfirstandandi „stríði gegn Netinu“.

2015-2016

Legal analysis of a Single Market for the Information Society. New Rules for a new age? 6. Liability of online intermedia
Sjötti kafli í skýrslu DLA Piper, útg. 2009, fjallar um milliliðaábyrgð.
Ákvæði fjarskiptalaga um gagnageymd
Minnisblað Aðalheiðar Ámundadóttur til stýrihópsins um ákvæði fjarskiptalaga um gagnageymd.
Samskiptavernd og vernd milliliða
Minnisblað Aðalheiðar Ámundadóttur til stýrihópsins um samskiptavernd og vernd milliliða.
Innleiðing tilskipunarinnar um rafræn viðskipti (2000/31/EB) á Norðurlöndunum
Minnisblað Aðalheiðar Ámundadóttur til stýrihópsins um innleiðingu tilskipunar 2000/31/EB um rafræn viðskipti í landsrétt á Norðurlöndunum.
Drög að bréfi stýrihópsins til höfundaréttarnefndar, dags. 31. ágúst 2015
Drögin lúta að því álitaefni hvort ákvæði 14.-18. gr. laga nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu kunni að grafa undan félagslegum og efnahagslegum ávinningi af opnu og frjálsu Neti.
Lög nr. 78/2005 um breytingu á lögum um fjarskipti, nr. 81/2003
Með 7. gr. laganna voru gerðar breytingar á 42. gr. fjarskiptalaga til að skylda netveitur til gagnageymdar.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti nr. 81/2003 með síðari breytingum og lögum um meðferð sakamála nr. 88/2008 með síðari breytingum (afnám gagnageymdar o.fl.)
Drög stýrihópsins að frumvarpi til laga um afnám gagnageymdar.
Frumvarp til laga um breytingu á lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu (takmörkuð ábyrgð hýsingaraðila)
Drög stýrihópsins að frumvarpi til laga um aukna vernd milliliða.

Lögbann á útgáfu fyrirbyggt

2012-2013

Bréf stýrihópsins til réttarsfarsnefndar, dags. 19. nóvember 2012
Í bréfinu er spurningum beint til réttarsfarsnefndar um hvort reglur um lögbannsheimildir í lögum um kyrrsetningu og lögbann o.fl. skuli endurskoðaðar með hliðsjón af sjónarmiðum um takmörkun eða afnám heimilda til að leggja lögbann við fyrirhugaðri útgáfu/miðlun/birtingu.

Réttarfarsvernd

2015-2016

Minnisblað um rök með og móti því hvort tilefni sé til breytinga á fjölmiðlalögum til að fleiri mál fari í farveg sáttanefnda og þar með að fækki málum sem fara fyrir dómstóla
Minnisblað Elfu Ýrar Gylfadóttur til stýrihópsins, dags. 10. júlí 2015.
Áhrif réttarfarslegra ákvarðana meiðyrðamála á vernd tjáningarfrelsis
Meistararitgerð Baldurs Karls Magnússonar í lögfræði við Háskólann í Reykjavík, júní 2015.

Vernd gagnagrunna og -safna

2012-2013

Case of Times Newspapers Ltd. (Nos. 1 and 2) v. The United Kingdom (Applications 3002/03 and 23676/03) Judgement Strasbourg 10 March 2009 Final 10/06 (hlekkur hleður niður pdf)
Dómur um að dagblað skyldi ekki njóta reglu um fyrningu meiðyrðakröfu vegna birtingar frétta sem vistaðar voru í gagnagrunni blaðsins sem aðgengilegur var á Netinu.
Verndun gagnagrunna Tölfræðileg rök Smári McCarthy International Modern Media Institute 17. febrúar 2011
Glærur sem innihalda efnahagsleg rök fyrir fyrningu meiðyrðakrafna vegna birtra greina sem vistaðar eru í gagnagrunni með netaðgangi.

Vernd gegn meiðyrðaflakki

2012-2013

The SPEECH Act: The Federal Response to “Libel Tourism”, skýrsla Emily C. Barbour, Legislative Attorney, Congressional Research Service, til fulltrúadeildar bandaríska þjóðþingsins, 16. september 2010.
Í skýrslunni er fjallað um bandaríska löggjöf sem ætlað var að stemma stigu við kælingaráhrifum á tjáningarfrelsi í Bandaríkjunum með því að banna bandarískum dómstólum að standa að fullnustu erlendra dóma í meiðyrðamálum, ef þeir samrýmast ekki ákvæði stj.skr. Bandaríkjanna um tjáningarfrelsi. Þá er í skýrslunni fjallað um löggjöf einstakra fylkja á þessu sviði og bent á að lögin kunni að hafa þau áfrif að erlend yfirvöld verði tregari til en ella að fullnusta dóma bandarískra dómstóla.
A quick guide to libel laws in England and Wales
Samantekt samtakanna „Sense about Science“ um meiðyrðalöggjöf í Englandi og Wales, dags. 22. júní 2011.
Defamation Act 2013 – Taylor Wessing analysis
Samantekt á ákvæðum nýrra laga í Bretlandi sem ætlað er m.a. að stemma stigu við meiðyrðamálaflakki.
Minnisblað um meiðyrðamálaflakk
Minnisblað Elfu Ýr Gylfadóttur til stýrihópsins um meiðyrðamálaflakk.

Rafrænt aðsetur á Íslandi

2012-2013

Virtual Companies, David R. Johnson Visiting Professor, New York Law School, 18. júní 2008 (hlekkur ekki lengur virkur 11. júní 2016: greinin í vefsafni Internet Archive)

2015-2016

Minnisblað um hugmyndir um rafrænt aðsetur erlendra fjölmiðla á Íslandi
Minnisblað Elfu Ýrar Gylfadóttur til stýrihópsins, dags. 28. maí 2015.
Rafræn staðfesta
Minnisblað Harðar Helga Helgasonar til starfshóps um hagnýtingu internetsins og réttindavernd netnotenda, dags. 24. september 2015.
Starfshópur um hagnýtingu internetsins o.fl. Eyðublað fyrir tillögur
Tillaga stýrihópsins til „starfshóps til að móta stefnu um kjöraðstæður fyrir hagnýtingu internetsins og annarrar upplýsingatækni og um réttindavernd netnotenda og leggja til nauðsynlegar lagabreytingar þar að lútandi“, sbr. þingsályktun um kjöraðstæður fyr­ir hagnýt­ingu in­ter­nets­ins og um rétt­inda­vernd net­not­enda.

Annað það sem talið er „styrkja tjáningarfrelsi, málfrelsi, upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi“ hér á landi

Afnám refsinga vegna ærumeiðinga

2012-2013

Dómur Hæstaréttar í máli 69/2012 Jón Ásgeir Jóhannesson gegn Svavari Halldórssyni
Hæstiréttur taldi fréttamann ekki hafa verið í góðri trú um sammleiksgildi ummæla sem fólust í frétt hans. Fallist á ómerkingu og miskabætur dæmdar.
Dómur Hæstaréttar í máli 314/2012 Ingi Freyr Vilhjálmsson, Jón Trausti Reynisson, Reynir Traustason og DV ehf. gegn Jóni Snorra Snorrasyni
Hæstiréttur staðfesti hérd. um ómerkingu ummæla þar sem þau væru röng og meiðandi, miskabætur dæmdar og mælt fyrir um opinbera birtingu.
Dómur Hæstaréttar í máli 525/2012 Ægir Geirdal Gíslason gegn Steingrími Sævari Ólafssyni
Það að gefa kost á sér til trúnaðarstarfa í þágu almennings þyði að þurfi að þola meiri umfjöllun en taki ekki til áburðar um refsiverð brot sem hafi hvorki verið dæmdur fyrir né sætt rannsókn vegna; lagaskil við fjölmiðlalög; miskabætur.
Tillaga til þingsályktunar um afnám refsiákvæða vegna ærumeiðinga.
Þingsályktunartillaga lögð fram 1. nóvember 2006 um að fela dómsmálaráðherra að vinna að endurskoðun XXV. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, og 26. gr. skaðabótalaga, nr. 50/1993, er miði að því að refsingar vegna ærumeiðinga verði aflagðar. Markmið breytinganna verði að réttarúrræði vegna ærumeiðinga færist alfarið af sviði refsiréttar yfir á svið einkaréttar.
Bréf stýrihópsins til innanríkisráðuneytisins, dags. 28. júní 2012
Ósk stýrihópsins um formlegt álit resiréttarnefndar á því hvort afnema skuli refsingar vegna ærumeiðinga í XXV. k. alm. hgl.
Bréf stýrihópsins til innanríkisráðuneytisins, dags. 11. júlí 2012
Stýrihópurinn sendir refsiréttarnefnd tvo dóma Mannréttindadómstóls Evrópu frá 10. júlí 2012, í málum íslenskra borgara gegn íslenska ríkinu.
Álit refsiréttarnefndar til innanríkisráðherra, dags. 12. nóvember 2012
Álit refsiréttarnefndar um að til greina komi að afnema refsiákvæði 234-237. gr. almennra hegningarlaga um ærumeiðingar, að hluta eða að öllu leyti.

2015-2016

Afnám refsiákvæða um ærumeiðingar í íslenskum rétti
Drög að skýrslu stýrihópsins um endurskoðun XXV. k. alm hgl.
Mikilvægi faglegrar blaða- og fréttamennsku og hugleiðingar um það aðhald sem við veitum henni
Grein Elfu Ýr Gylfadóttur og Karls Axelssonar um með hvaða aðferðum stjórnvöld og fjölmiðlar hafi beitt til að standa vörð um þá reglu að miðla upplýsingum og fréttum með hlutlægum og sem sönnustum hætti.
Dómalisti vegna meiðyrðamála
Útdrættir um meiðyrðamál úr dómum Hæstaréttar og héraðsdóma, sem og dómum MDE og tímaritsgreinum.
Endurskoðun ákvæða hegningarlaga um ærumeiðingar: Mat á nauðsyn og verkefnisáætlun. Drög, 1. október 2015
Verkefnaáætlun fyrir samningu frumvarps um afnám refsinga við meiðyrðum.
Ærekrenkelser
Grein um nýlega löggjöf í Noregi sem afnam refsingar við meiðyrðum og færði umfjöllun í lögum um meiðyrði frá hegningarlögum til skaðabótalaga.
Frumvarp til laga um ærumeiðingar (Lagt fyrir Alþingi á 145. löggjafarþingi 2015–2016.)
Drög stýrihópsins að frumvarpi til laga um ærumeiðingar. Með frumvarpinu er lagt til að 95., 234.-241. og b-c liði í 1. mgr. 242. gr. alm. hgl. falli brott.

Breyting á 233. gr. a alm. hgl. (verndarandlag ákvæðis um hatursáróður)

Frumvarp til laga um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, ásamt síðari breytingum (verndarandlag ákvæðis um hatursáróður)
Drög stýrihópsins að frumvarpi til laga um breytingar á 233. gr. a alm. hgl.

Um stýrihópinn

2012-2013

Tillaga til þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis
Þingsályktunartillagan var lögð fram sem þskj. 688 í 383. máli á 138. löggj.þ. 2009-2010.
Þingsályktun um að Ísland skapi sér af­ger­andi laga­lega sér­stöðu varðandi vernd tján­ing­ar- og upp­lýs­inga­frels­is.
Þingsályktunin er nr. 23/138. Með henni var ríkisstjórninni falið að leita leiða til að styrkja tjáningarfrelsi, málfrelsi, upplýsingamiðlun og útgáfufrelsi auk þess sem vernd heimildarmanna og afhjúpenda yrði tryggð.
EFNISYFIRLIT Framkvæmd þingsályktunar um vernd tjáningar- og upplýsingafrelsi
Efnisyfirlit yfir samantekin gögn stýrihópsins 2012-2013.
Skipunarbréf stýrihópsins, dags. 3. maí 2012
Í bréfinu er vísað til þingsályktunarinnar, tiltekið hverjir sitji í hópnum og verkefni hópsins lýst. Kemur fram að hann skyldi „skila tillögum sínum til ráðuneytisins í formi greinargerðar með umfjöllun um helstu álitaefni og stefnumörkun fyrir helstu efnisþætti nauðsynlegra lagabreytinga í samræmi við niðurstöður hennar“. Skyldi hópurinn hafa lokið störfum eigi síðar en 1. maí 2013.
Fréttir/fjölmiðlaumfjöllun tengt tjáningar- og upplýsingarfrelsi
Yfirlit yfir ýmsar umfjöllun á Netinu tengda tjáningar- og upplýsingafrelsi, ódags.
Drög að dreifibréfi, ódags.
Dreifibréf stýrihópsins þar sem gefinn er kostur á að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum varðandi efni þingsályktunarinnar.
Listi yfir hagsmunaaðila sem fengu sent dreifibréf
Listi yfir móttakendur dreifibréfs stýrihópsins.
Drög að dreifibréfi til almennings, ódags.
Dreifibréf stýrihópsins þar sem almenningi er gefinn kostur á að koma á framfæri athugasemdum og ábendingum varðandi efni þingsályktunarinnar.
Bréf dr. Thomas Hoeren, prófessors við lagadeild Westfälischen Wilhelms háskóla í Münster, til Smára McCarthy f.h. samtakanna „Icelandic Modern Media Initiative“, dags. 16. maí 2012
Í bréfinu er svarað spurningu um hvort alþjóðlegir samningar, svo sem um Atlantshafsbandalagið, Schengen eða alþjóðalögregluna Interpol, setji tjáningarfrelsi skorður vegna þjóðaröryggis þriðju ríkja.
Priority List for IMMI
Tillaga dr. Thomas Hoeren, prófessors við lagadeild Westfälischen Wilhelms háskóla í Münster, að forgangsröðun verkefna samtakanna „Icelandic Modern Media Initiative“, dags. 21. júní 2012.
Thomas Hoeren: IMMI – The EU Perspective
Grein dr. Thomas Hoeren, prófessors við lagadeild Westfälischen Wilhelms háskóla í Münster, um samtökin „Icelandic Modern Media Initiative“.
Icelandic Modern Media Initiative (hlekkur ekki lengur virkur 11. júní 2016: Síðan í vefsafni Landsbókasafns)
Umfjöllun á ensku, ódags., um þingsályktunina og samtökin „Icelandic Modern Media Initiative“.
IMMI status report 9. April, 2012
Umfjöllun á ensku, dags. 9. apríl 2012, um þingsályktunina og samtökin „Icelandic Modern Media Initiative“.
Framkvæmd þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis
Munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra til Alþingis, 27. janúar 2011.
Þingsályktun um vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis – Samantekt um meðferð þingsályktunarinnar innan ráðuneytisins –
Samantekt stýrihópsins í júní 2012, ásamt tillögum að verklagi hópsins.
Framkvæmd þingsályktunar um að Ísland skapi sér afgerandi lagalega sérstöðu varðandi vernd tjáningar- og upplýsingafrelsis
Munnleg skýrsla mennta- og menningarmálaráðherra til Alþingis, 11. október 2012.
IMMI verkefnið - upplýsingar um stöðu mála
Minnisblað stýrihópsins til allsherjar- og menntamálanefndar Alþingis, dags. 4. mars 2013.
Verkáætlun
Verkáætlun stýrihópsins, dags. 30. desember 2013.

2015-2016

Skipunarbréf stýrihópsins, dags. 16. febrúar 2015
Í bréfinu er vísað til þingsályktunarinnar, tiltekið hverjir sitji í hópnum og verkefni hópsins lýst. Kemur fram að hann skyldi „leggja til eða undirbúa jafnóðum nauðsynlegar lagabreytingar eða nýja löggjöf ef stýrihópurinn telur þær tillögur falla vel að tilgangi þingsályktunarinnar“.
Verkáætlun stýrihóps um tjáningar- og upplýsingafrelsi Útg. 0.1
Fyrstu drög að verkáætlun stýrihópsins fyrir 2015-2016.
Verkáætlun stýrihóps um tjáningar- og upplýsingafrelsi Útg. 0.2
Önnur drög að verkáætlun stýrihópsins fyrir 2015-2016.
Verkáætlun stýrihóps um tjáningar- og upplýsingafrelsi Útg. 0.3
Þriðju drög að verkáætlun stýrihópsins fyrir 2015-2016.
Verkáætlun stýrihóps um tjáningar- og upplýsingafrelsi Útg. (endanleg)
Verkáætlun stýrihópsins fyrir 2015-2016, lokaútgáfa. Þaðan fært 5. júní 2015 á Netið í Basecamp verkstýrikerfið og loks fært á þessa vefsíðu í maí og júní 2016.

Fundargerðir stýrihópsins

Fundargerð 1. fundar stýrihópsins, 28. apríl 2015.
Fundargerð 2. fundar stýrihópsins, 11. maí 2015.
Fundargerð 3. fundar stýrihópsins, 18. maí 2015.
Fundargerð 4. fundar stýrihópsins, 5. júní 2015.
Fundargerð 5. fundar stýrihópsins, 23. júní 2015.
Fundargerð 6. fundar stýrihópsins, 14. júlí 2015.
Fundargerð vinnufundar stýrihópsins um gagnageymd, 21. júlí 2015.
Fundargerð 7. fundar stýrihópsins, 12. ágúst 2015.
Fundargerð 8. fundar stýrihópsins, 17. september 2015.
Fundargerð 9. fundar stýrihópsins, 1. október 2015.
Fundargerð 10. fundar stýrihópsins, 14. október 2015.
Fundargerð 11. fundar stýrihópsins, 17. nóvember 2015.
Fundargerð 12. fundar stýrihópsins, 4. desember 2015.
Fundargerð 13. fundar stýrihópsins, 15. desember 2015.
Fundargerð 14. fundar stýrihópsins, 4. febrúar 2016.
Fundargerð 15. fundar stýrihópsins, 10. mars 2016.
Fundargerð 16. fundar stýrihópsins, 31. mars 2016.
Fundargerð 17. fundar stýrihópsins, 20. apríl 2016.
Fundargerð 18. fundar stýrihópsins, 23. maí 2016.
Fundargerð 19. fundar stýrihópsins, 3. júní 2016.
Fundargerð 20. fundar stýrihópsins, 13. júní 2016.